Objectius


Objectius del projecte 
1- Planificar i elaborar produccions literàries i musicals pròpies o ja existents de forma cooperativa.

2- Participar i gaudir del procés de creació col·lectiu
3- Conèixer, valorar i gaudir de les rondalles menorquines
4- Crear un acompanyament rítmic o melòdic seguint una pauta donada 
5- Conèixer i apreciar críticament algunes de les possibilitats dels mitjans audiovisuals i les tecnologies de la informació i la comunicació en les quals intervé el so (usos de la xarxa, programari per edició d'audió, programari per a la creació de partitures...)

6- Participar en el concert final.